Autorzy


Cezary Łazarewicz


Reporter. Mówi, że nie wymyśla historii, tylko próbuje je
odtwarzać. Za książkę o sprawie Grzegorza Przemyka „Żeby
nie było śladów” dostał w zeszłym roku Nagrodę Literacką
„Nike”. Jest autorem m.in. reportaży: „Koronkowa robota.
Sprawa Gorgonowej”, „1968. Czasy nadchodzą nowe”
(współautorem jest Ewa Winnicka) i „Sześć pięter luksusu.
Przerwana historia kamienicy braci Jabłkowskich”. W latach
80. wydawał prasę podziemną i działał w opozycyjnym Ruchu
Wolność i Pokój.


© Egmont Polska