Autorzy


Grzegorz Chlasta


Grzegorz Chlasta jest dziennikarzem. Pracował między
innymi w Radiu „S” Poznań, TVP, TOK FM i dla Sekcji
Polskiej BBC. Jest dyrektorem „RDC”, gdzie prowadzi
poranny program. Jest też autorem książki „Czterech”.