Autorzy


Jarosław Górski


Jest polonistą i nauczycielem. Pisze dla dorosłych i coraz
chętniej dla dzieci. A oprócz tego, że pisze, prowadzi zajęcia,
pogadanki i warsztaty, podczas których zachęca dzieci
do poznawania historii swojego kraju, a także do bawienia się
językiem, słowem, własną twórczością.


© Egmont Polska