Okiem eksperta


Dr Tomasz Makowski


Historyk i bibliotekarz. Dyrektor Biblioteki Narodowej i przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej. Doktor historii. Autor wielu publikacji z zakresu historii książki i bibliotek od XVI do XX w. Redaktor naczelny "Polish Libraries". Członek m.in. Rady Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i Muzeum Literatury. Członek honorowy Association Internationale de Bibliophilie.