Okiem eksperta


Anna Gruszka - Jędrasik


Magister Psychologii Klinicznej oraz Psychologii Międzykulturowej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dyplomowana psychoterapeutka ośrodka szkoleniowego „Laboratorium
Psychoedukacji” posiadającego rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Certyfikowana psychoterapeutka Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii.
Trenerka uważności w nurcie psychologii kontemplatywnej będącej połączeniem psychologii
zachodniej z psychologią buddyjską. Członkini Naukowego Towarzystwa Psychoterapii
Psychodynamicznej. Pracownik III Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współzałożycielka Studia Psychoterapii Między Słowami; Centrum Psychologii Kontemplatywnej METTA  oraz  Warszawskiego Koła Biblioterapeutycznego.