Polityka cookies

Polityka cookies

Niniejsza Polityka dotyczy stosowania plików cookies i odnosi się do strony internetowej czytamsobie.pl, której operatorem jest HarperCollins Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Starościńskiej 1B lok. 24-25, kod pocztowy 02-516, dalej Administrator danych.

Pliki cookies

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele w jakich wykorzystywane są pliki cookies

Pliki cookies używane są w celu:

 • dostosowania i optymalizacji stron internetowych do potrzeb Użytkowników,
 • w celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony internetowej,
 • administrowanie serwisem,
 • optymalizacja nawigacji www,
 • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu,
 • analiza użytkowania www w oparciu o otrzymywane statystyki z użyciem takiego narzędzia, jak Google Analytics (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl).

Przesłanka prawa przetwarzania danych z wykorzystaniem plików cookies

Informujemy, iż stosowanie plików cookies oparte jest o zgodę Użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażoną poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (ustawienia które Użytkownik może w każdym czasie samodzielnie zmienić) lub jest to działanie wynikające z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (operatora strony) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na zapewnieniu realizację w/w celów zastosowania plików cookies.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Na stronach internetowych wykorzystywane są pliki cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej. W przypadku Google Analytics, informacje o zasadach stosowania plików cookies dostępne są na stronie internetowej Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/pl).

Gromadzenie danych na serwerze

Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP i HTTPS,
 • kod odpowiedzi HTTP i HTTPS,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP i HTTPS.

W/w informacje przechowywane są przez pół roku.

Usuwanie plików cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Kontakt w sprawie plików cookies

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować pocztą tradycyjną na w/w adres do korespondencji lub na adres e-mail: info@harpercollins.pl.