podstawa-programowa

ZAŁOŻENIA wynikające z wiedzy o nauce czytania u dzieci

Dziecko w pierwszej kolejności uczy się rozpoznawać i czytać 23 znaki podstawowe.

Dopiero potem czyta teksty z dwuznakami i zmiękczeniami.

WNIOSEK – na pierwszym i drugim poziomie brak dwuznaków i zmiękczeń.

Dziecko najpierw uczy się głoskować, a potem sylabizować.

WNIOSEK – na pierwszym poziomie literowanie, na drugim sylabizowanie.

Dziecko, które uczy się literek, głoskowania i czytania najprostszych zdań, nie jest jeszcze w stanie przeczytać długiego tekstu.

Wraz ze wzrostem kompetencji czytelniczych dziecko jest w stanie czytać coraz dłuższe teksty.

WNIOSEK – rosnąca długość tekstów od poziomu pierwszego do poziomu trzeciego.

ZAŁOŻENIA wynikające z wiedzy o rozwoju dziecka:

Dziecko pięcio-, sześcio- i siedmioletnie, które zaczyna uczyć się czytać, potrzebuje uatrakcyjnienia tego procesu za pomocą kolorowych obrazków.

Wraz ze wzrastającą kompetencją czytelniczą maleje potrzeba oglądania obrazków jako uzupełnienia tekstów.

Mniejsza liczba obrazków zbliża też książkę do książki dorosłej – wzmacnia poczucie dojrzałości u czytelnika.

WNIOSEK – zmniejszająca się liczba obrazków od poziomu pierwszego do trzeciego (łącznie z tym, że na poziomie trzecim obrazki są czarno-białe).

Dziecko między piątym a ósmym rokiem życia skokowo rozwija swoje kompetencje lingwistyczne.

WNIOSEK – wraz ze wzrostem poziomów rosnąca długość tekstów, zwiększony stopień skomplikowania fabuły, wyższy poziom semantyczny tekstów.

Dziecko uczące się czytać na pierwszym etapie czyta bez zrozumienia. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, co czyta.

WNIOSEK – umieszczone pod skrzydełkiem pytania, które pozwalają rodzicowi sprawdzić, czy dziecko książkę zrozumiało.

Dziecko zaczynające czytać najczęściej pomaga sobie palcem, wskazując oku kolejną literę.

WNIOSEK – na poziomie pierwszym tekst umieszczony na dole stron.

Oko człowieka skupiające się na lekturze lepiej toleruje mniejszy kontrast między czernią i bielą.

WNIOSEK – użycie papieru w kolorze złamanej bieli.

ZAŁOŻENIA wynikające z misji serii:

Chcemy, aby czytanie było frajdą, kojarzyło się dzieciom z przyjemnością.

WNIOSEK – wysoki poziom literacki i graficzny książek zapewniony przez najlepszych polskich autorów i ilustratorów.

Chcemy zachęcić dzieci do czytania także poprzez zapewnienie im poczucia sukcesu związanego z tym, że zdołały przeczytać całą książkę.

WNIOSEK – długość tekstów dostosowana do możliwości dziecka, dyplom sukcesu będący namacalną nagrodą.